Havørn i Lille Vildmose

Se havørnen i Lille Vildmose

Efter næsten 100 års fravær er Nordeuropas største rovfugl, havørnen, tilbage som ynglefugl i Nordjylland. Et par af de mægtige ørne har fået en unge på vingerne fra en rede i Lille Vildmose.

Havørnen yngler igen i Nordjylland 

Nu er havørnen med sit vingefang på op imod 2,50 meter tilbage som ynglefugl i den nordjyske natur, der for cirka 150 år siden husede adskillige par. Et par havørne har i flere år holdt til i Lille Vildmose, og nu har de fået en unge, som i begyndelsen af juli 2010 kom på vingerne. Havørneungen skal i løbet af sommeren for alvor lære, hvad det vil sige at være en af de største jægere i den danske natur. 

Se havørnen fra Tofte Sø Tårnet

Havørneparret holder til i et højt træ i Tofte Skov ikke langt fra Tofte Sø. Det særlige terræn omkring Tofte Sø midt i mosen, hvor en skarvkoloni på cirka 1.500 ynglepar udgør en vigtig del af ørnenes føde, giver gode chancer for i kikkerten at se de gamle havørne og deres unge på afstand, hvis man spejder fra Tofte Sø Tårnet. Desuden vil der formentlig være muligheder for at opleve havørnene langs østkysten af Himmerland særligt mellem Øster Hurup og Dokkedal, hvor ørnene ved lavvande ofte sidder på sandrevler eller fra stor højde spejder efter ådsler eller bytte på kyststrækningen. Læs mere om Tofte Skov og Mose.

I Lille Vildmose yngler to ørnearter

Lille Vildmose er det eneste naturområde i Danmark, der huser to ynglende ørnearter - både kongeørnen og havørnen. I de seneste 12 år har kongeørnen ynglet i området, men nu har havørnen altså også etableret sig. Havørneparret er det hidtil nordligste par i den danske bestand. Genindvandringen af havørnen som ynglefugl i Nordjylland sker næsten på 100-året for artens forsvinden fra landsdelen. 

Havørnens historie

Sidste gang havørnen med sikkerhed havde rede i det nordjyske landskab var i 1912, da et par ynglede ved Havnø på nordbredden af Mariager Fjord. I fugleflugtslinie er det kun godt en halv snes kilometer fra det sted, hvor havørnene har etableret sig i Lille Vildmose.

Tidligere var der hele tre par havørne i den østlige del af Mariager Fjord. 1800-tallets Nordjylland lagde også scene til ynglende havørne i skovene ved Hals og Dronninglund samt i Lundby Krat, Oxholm Skov, Rold Skov og Store Vildmose. Store rovfugle som havørne, kongeørne, fiskeørne og røde glenter blev i løbet af et par århundreder frem til begyndelsen af 1900-tallet udryddet ved hjælp af gifte, fælder og jagt, hvor man både skød ungerne på rederne og efterstræbte de gamle fugle på deres jagtmarker. Der herskede dengang et udbredt had til alle kødædende fugle, fordi de blev beskyldt for at tage føden ud af munden på både bønder og jægere.

I dag er det for længst erkendt, at rovfugle er uundværlige elementer i en vital natur, fordi de som sidste led i fødekæden rydder op ved at æde ådsler. Desuden trimmer rovfuglene mange bestande af vilde fugle og dyr ved at nedlægge de svageste individer.

Del denne side

Stjernepunkter i Lille Vildmose

I VisitAalborgs InfoCenter kan du få udleveret den lille folder "Stjernepunkter i Lille Vildmose" som guider dig til de gode udsigtspunkter i området hvorfra du kan opleve det storslående landskab og komme tæt på dyrerne.

Høstmarktårnet

Høstmarktårnet giver optimale forhold for at opleve de store danske ørne og se den storslåede natur som udgør Lille Vildmose.

Høstemarktårnet

Rovfugletårnet

Få en unik vinteroplevelse når fuglene i Lille Vildmose bliver fodret med slagteraffald på en platform ud for rovfugletårnet. De største gæster er ørnene, men også ravne, musvåger og fjeldvåger tager for sig af de udlagte delikatesser.

Læs mere om rovfugletårnet og fodringen

Tofte Skov og Mose

Tofte Skov på 500 ha er blandt de største, sammenhængende naturskove i Danmark.

Tofte Mose dækker ca. 2000 ha og er den sydlige rest af den oprindelige højmose. Her fouragerer krondyr og rådyr om vinteren, og om sommeren yngler fugle som stor regnspove.

Tofte Skov og Mose

Tofte Sø Tårnet

Lille Vildmose i vildmarken

Mindre end en halv times kørsel fra Aalborg ligger en dansk vildmark med imponerende uberørt natur og et væld af spændende arrangementer, der får dig på opdagelse i den idylliske mose.