Hals Skanse

Danmark trådte ind i trediveårskrigen i 1625, og i 1626 blev det befalet fra kongen at anlægge en fæstning ved indsejlingen til Limfjorden. Denne blev anset for at være den mest sandsynlige indfaldsvej for fjendtlige angreb mod Aalborg og hele Limfjordslandet.

Fæstningsanlægget blev imidlertidigt ikke færdiggjort, og da krigen sluttede i 1627 for Danmarks vedkommende, lå Skansen øde hen. Området omkring Hals og byen selv udgjorde dog en livlig handelsplads, hvilket sammen med byens geografiske placering gav anledning til at opføre et nyt fæstningsanlæg, da ufredstider igen truede landet i 1652.

En ny - og velfungerende - Skanse ved Hals
Den Skanse der stod færdig i 1654 var en 50 meter bred firkantet plads omgivet af næsten 5 meter høje volde, som igen var omgivet af en 9 meter bred voldgrav udformet som en såkaldt stjerneskanse (skanse med skiftevis udad- og indadgående vinkler). I hvert hjørne var opført en bastion, hvorfra kanonerne kunne skyde i alle retninger. Skansen fungerede fra 1654-1814, og blev i denne periode angrebet flere gange, under Trediveårskrigen, Svenskekrigene og Englandskrigene. I starten 1800-tallet mistede den dog sin militære betydning og blev endeligt nedlagt i 1848.

Hvad kan du se i dag ved Hals Skanse?
Hals Skanse består i dag af det voldanlæg, som blev bygget for over 360 år siden. Tilbage er jordvoldene, voldgraven og ravelinen, også kaldet forværket. Voldenes og ravelinens skarpe geometriske konturer er med tiden forsvundet på grund af tidens tand og beplantning. På voldene står tre kanoner, som er udlånt af Tøjhusmuseet, og derfor ikke har hørt til anlægget.

I skansegården ligger to bygninger, Tøjhuset og Krudtkammeret. Tøjhuset, som museet ligger i, blev bygget omkring år 1800 til opmagasinering af våben og ammunition, heraf navnet ”tøjhus”. Krudtkammeret blev bygget i 1676 til opbevaring af krudt.

På Hals Museum fortælles Skansens historie og dens indflydelse på Hals by og omegn gennem tiderne. Skanseanlægget kan besøges separat udenfor museets åbningstid. 

Fra voldene er der en fantastisk udsigt over Hals by og Limfjorden.

Skansen og det omkringliggende område er opført på Kulturstyrelsens fredede og bevaringsværdige bygninger

På Hals Skanse kan du blandt andet opleve i sommersæsonen:
Sortkrudtsfestival på Hals Skanse hver sommer.
- Skansefest
- Skansespillet
- Skansevandringer og rundvisninger (henvendelse til Hals Museum)


Del denne side

Opdateret af:

VisitAalborg, InfoCenter Hals info@visitaalborg.com
 

Kontakt

Adresse

Skansen 1
9370 Hals

Telefon

+45 99 31 74 00

Fakta

  • Faciliteter

    • Parkeringsplads for busser
    • Borde/Bænke

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 10.309536
Latitude : 56.993321